Početak
Galerija
Aktualno
Program
Arhiva
Kontakt
 
Voditelj

Darko Sačić - slikar

Voditelj

DARKO SAČIĆ, ak. slikar , Varaždin, Trenkova 38.

1955.godine rođen u Varaždinu - osnovna škola i Gimnazija u Varaždinu

od 1973. godine u organizaciji festivala Varaždinske barokne večeri

1983. do 1985. tajnik Organizacijskog odbora Varaždinskih baroknih večeri

1988. do 1990. godine predsjednik Organizacionog odbora festivala

1984. do 1991. godine član Znanstvenog savjeta Zavoda HAZU u Varaždinu

1974. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu

1979. godine diplomirao u klasi prof. Šime Perića - postaje član HDLU-a - suradnik Majstorske radionice prof. Ljube Ivančića i prof. Nikole Reisera - zaposlio se u Gradskom muzeju Varaždin kao kustos Galerije slika

Samostalno je izlagao u Varaždinu 1977. (Kazališni klub)1978. (Salon "Meblo")i 1980. godine (Gradska knjižnica i čitaonica),1979. (Galerija "Vladimir Nazor"), 1989. Galerija "Buljat"), 2012. (Galerija "Shalom") u Zagrebu, 1989. godine (Galerija "Pedišić") u Zadru, 1990. godine ("Neue Galerie im Alten Rathaus") u Fürstenfeldu (Austrija), 2008. u Šibeniku (Galerija sv. Krševana), 2009. u Varaždinu (galerija "Zlati ajngel"), te 2010. u Čakovcu (Centar za kulturu). Izlagao je na dvadesetak kolektivnih izložbi od 1976. do 2010. godine.

1986. do 1990. godine direktor Gradskog muzeja

1990. godine s troje sugrađana osniva prvo privatno poduzeće u oblasti kulture u Hrvatskoj - «Garestin» d.o.o.

od 1992. godine član je momčadi Rotary cluba Varaždin u ponovnom osnivanju, njegov je predsjednik u rotarijanskoj godini 1996.-97. te počasni član od 2005. godine

1993. godine imenovan pročelnikom Upravnog odjela za znanost, kulturu, šport i turizam grada Varaždina

1995.godine vraća se u privatni sektor

1992.,1995., 2003., 2007 i 2012. godine studijski putuje u USA (menagment u kulturi)

do 2000. godine kraće je vrijeme obavljao poslove direktora u turističkim organizacijama Grada Varaždina i Varaždinske županije, te urednika i voditelja emisija o kulturi na lokalnoj televiziji

od 2000. do 2016. radi u gradskoj upravi (od 2013. godine kao voditelj Odsjeka za kulturu, sport i tehničku kulturu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Varaždina).

2016. godine odlazi u penziju.